Mèdic-Sanitaria

Cap de l’àrea: Mariola Penadés.

Aquesta àrea pretén apropar a l’enteniment de la malaltia. De vegades, els termes mèdics i científics no resulten senzills per a comprendre exactament què és el càncer, com es pot previndre, com es desenvolupa, en què consisteixen i com actuen la quimioteràpia o la radioteràpia en el cos del malalt, etc. Des d’aquesta àrea s’explicarà detalladament aquestes qüestions amb un llenguatge divulgatiu, però sempre mantenint els fonaments científics.
A més, aquesta àrea ofereix aconsellament per tal que el malalt previnga els efectes secundaris dels tractaments mèdics i que afavoreixca el teu sistema immunitari, per tal d’aconseguir un major benestar i estat anímic.
En aquest sentit, aquesta àrea treballarà creant sinèrgies amb hospitals com ara el d’Ontinyent o el Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Mariola Penadés
Mariola Penadés